Ugler i trær


2013. Nytt år og nye muligheter på foto- og fuglefronten. Ugler er aldri kjedelig, og jeg har startet året med å treffe noen av disse godslige skapningene.

Første helgen i januar var jeg på Skøyen i Oslo og hilste på en kattugle i Den engelske park. Ugla har et fast tre den holder seg i på dagtid, og satt fint eksponert da jeg besøkte den på formiddagen. Etter ca. et kvarters observasjonstid og fotografering trakk den seg tilbake inn i "grotten" sin, et hulrom i treet.Temmelig eksponert, men samtidig kamuflert


Ellers har året startet som det forrige sluttet, med hyppige møter med haukugla. Denne arten dukket opp i usedvanlig store antall i Norge på senhøsten 2012, og flere individer holder fortsatt stand flere steder i kulturlandskapet på Østlandet.Denne haukugla sitter ofte godt synlig langs europaveien ut fra Kongsvinger