Smålom


Smålommen er en stemningsskapende fugl, og nærmest en karakterart ved små sjøer og skogstjern her øst på skogen.

De klagende ropene til smålommen og slektningen storlommen har vært kilde til flere myter og sagn gjennom tidene. Dette individet, som jeg fotograferte her en dag ved en liten sjø i Kongsvinger, var derimot temmelig taus der den lå midt ute på vannspeilet og slappet av.