Kaspimåke i Fredrikstad


Blant hundrevis av gråmåker på industriområdet på Øra i Fredrikstad har denne kaspimåka vært å se en stund.

Kaspimåka er en svært sjelden, men trolig noe oversett art i Norge. Grunnen til dette er at den er svært lik gråmåke, og det kreves en viss trening å skille de to artene fra hverandre.

Fototeknisk: Canon EOS 50D, EF 300/4 L IS + 1,4x konverter, ISO 400