Fuglekonge


Det er selvsagt ikke bare sjeldne fugler på Utsira. En av de tallrikeste artene på øya om høsten er fuglekongen.Fototeknisk: Canon EOS 20D, EF 300/4 L IS, ISO 200