Med brødsmuler i Farsund havn...


Som en avslutning på dagens Lista-opphold bestemte jeg meg for å mate måker ved havna i Farsund, hvor en polarmåke skulle hatt tilhold de siste dagene. Den store, lyse måka var på plass, og var "matbar" som bare det!

Både store og små fugler er glad i mat. Gråspurven plukket ivrig de mindre smulene på land...