25.06.-04.07.2006 - Finnmark : Oppsummering


Vår siste kveld i Finnmark dro vi ned igjen til Pasvik og gjorde et siste, tappert forsøk på å finne lappugle. Det lyktes vi ikke med. En flott avslutning på turen ble det likevel, med storfugl, varsler, lavskrike og ikke minst en flott dvergspurv og spillende kvartbekkasin.


Tiur, Pasvik

Hele artslisten fra turen (132 arter):
Sangsvane, Grågås, Hvitkinngås, Gravand, Brunnakke, Krikkand, Stokkand, Stjertand, Skjeand, Toppand, Bergand, Ærfugl, Praktærfugl, Stellerand, Havelle, Svartand, Sjøorre, Kvinand, Lappfiskand, Siland, Laksand, Lirype, Fjellrype, Storfugl, Smålom, Storlom, Islom, Gulnebblom, Havhest, Havsule, Storskarv, Toppskarv, Havørn, Fjellvåk, Tårnfalk, Dvergfalk, Jaktfalk, Trane, Tjeld, Brakksvale, Sandlo, Heilo, Vipe, Polarsnipe, Sandløper, Dvergsnipe, Temmincksnipe, Fjæreplytt, Myrsnipe, Brushane, Kvartbekkasin, Enkeltbekkasin, Lappspove, Småspove, Storspove, Sotsnipe, Rødstilk, Gluttsnipe, Grønnstilk, Strandsnipe, Steinvender, Svømmesnipe, Tyvjo, Fjelljo, Dvergmåke, Hettemåke, Fiskemåke, Gråmåke, Polarmåke, Svartbak, Krykkje, Makrellterne, Rødnebbterne, Lomvi, Polarlomvi, Alke, Teist, Lunde, Bydue, Ringdue, Gjøk, Haukugle, Jordugle, Flaggspett, Dvergspett, Tretåspett, Sanglerke, Fjellerke, Sandsvale, Låvesvale, Taksvale, Trepiplerke, Heipiplerke, Lappiplerke, Skjærpiplerke, Gulerle, Linerle, Sidensvans, Jernspurv, Rødstrupe, Blåstrupe, Rødstjert, Buskskvett, Steinskvett, Gråtrost, Måltrost, Rødvingetrost, Sivsanger, Hagesanger, Lappsanger, Løvsanger, Gråfluesnapper, Svarthvit fluesnapper, Lappmeis, Kjøttmeis, Varsler, Nøtteskrike, Lavskrike, Skjære, Kråke, Ravn, Stær, Gråspurv, Bjørkefink, Grønnfink, Bergirisk, Gråsisik, Polarsisik, Lappspurv, Snøspurv, Dvergspurv, Sivspurv.Ingen kommentarer: