25.06.-04.07.2006 - Finnmark : Oppsummering


Vår siste kveld i Finnmark dro vi ned igjen til Pasvik og gjorde et siste, tappert forsøk på å finne lappugle. Det lyktes vi ikke med. En flott avslutning på turen ble det likevel, med storfugl, varsler, lavskrike og ikke minst en flott dvergspurv og spillende kvartbekkasin.


Tiur, Pasvik

Hele artslisten fra turen (132 arter):
Sangsvane, Grågås, Hvitkinngås, Gravand, Brunnakke, Krikkand, Stokkand, Stjertand, Skjeand, Toppand, Bergand, Ærfugl, Praktærfugl, Stellerand, Havelle, Svartand, Sjøorre, Kvinand, Lappfiskand, Siland, Laksand, Lirype, Fjellrype, Storfugl, Smålom, Storlom, Islom, Gulnebblom, Havhest, Havsule, Storskarv, Toppskarv, Havørn, Fjellvåk, Tårnfalk, Dvergfalk, Jaktfalk, Trane, Tjeld, Brakksvale, Sandlo, Heilo, Vipe, Polarsnipe, Sandløper, Dvergsnipe, Temmincksnipe, Fjæreplytt, Myrsnipe, Brushane, Kvartbekkasin, Enkeltbekkasin, Lappspove, Småspove, Storspove, Sotsnipe, Rødstilk, Gluttsnipe, Grønnstilk, Strandsnipe, Steinvender, Svømmesnipe, Tyvjo, Fjelljo, Dvergmåke, Hettemåke, Fiskemåke, Gråmåke, Polarmåke, Svartbak, Krykkje, Makrellterne, Rødnebbterne, Lomvi, Polarlomvi, Alke, Teist, Lunde, Bydue, Ringdue, Gjøk, Haukugle, Jordugle, Flaggspett, Dvergspett, Tretåspett, Sanglerke, Fjellerke, Sandsvale, Låvesvale, Taksvale, Trepiplerke, Heipiplerke, Lappiplerke, Skjærpiplerke, Gulerle, Linerle, Sidensvans, Jernspurv, Rødstrupe, Blåstrupe, Rødstjert, Buskskvett, Steinskvett, Gråtrost, Måltrost, Rødvingetrost, Sivsanger, Hagesanger, Lappsanger, Løvsanger, Gråfluesnapper, Svarthvit fluesnapper, Lappmeis, Kjøttmeis, Varsler, Nøtteskrike, Lavskrike, Skjære, Kråke, Ravn, Stær, Gråspurv, Bjørkefink, Grønnfink, Bergirisk, Gråsisik, Polarsisik, Lappspurv, Snøspurv, Dvergspurv, Sivspurv.25.06.-04.07.2006 - Finnmark : Hamningberg


Fra Vardø går den smale og spennende veien ut til Hamningberg, som er en spennende sjøfugllokalitet. Veien slynger seg langs fjellene kysten, og ut mot Hamningberg observerte vi bl.a. gulnebblom og praktærfugl i fjordene, og en jaktfalk på en fjellhylle. Havørner satt på majestetisk steiner nede i vannkanten.

De store mengdene med sjøfugl uteble ved våre besøk ved Hamningberg. Høydepunktet var et par oversomrende stellerender.
Stellerender


Reinsdyr, Hamningberg

Både sandlo og steinvender var et vanlig syn langs kysten over det meste av Varangerhalvøya. Steinvender fant vi også lang til fjells. På en tur opp til området rundt Trettenvatna i Vadsø kom vi også over to par med fjellerke. Det var noe fjelljo å se, mens tyvjo var vanlig nesten overalt.


Steinvender


Sandlo


Brunnakke hunn

Lappspurven var også vanlig, men det drøyde helt til vår siste dag på Varangerhalvøya før jeg fikk en voksen, flott hann i søkeren...
Lappspurv hann

25.06.-04.07.2006 - Finnmark : Hornøya


1. juli tok vi båten ut til fuglefjellene på Hornøya. Her kom vi tett innpå bl.a. alkefuglene.


Lomvi


Lomvier, polarlomvier og alker, Hornøya

Et par teist som slappet av i sommersolen var det første som møtte oss da vi gikk i land på øya. Ute på sjøen lå det også veldig mye alkefugl. Trolig var grunnen en vandrefalk som jaktet i fuglefjellene.


Teist


Toppskarv

Den mest fargerike og enhver fotografs favoritt i fuglefjellet er selvsagt lunden...


Lunde


Krykkjekoloni


Fotografering i fuglefjellet


Hornøya, sett fra båten på vei tilbake til havna i Vardø